22/09/2016

Warsztaty III stopnia

opis_trojcyswTrzeci stopień rekolekcji/warsztatów poświęcony jest napisaniu ikony Trójcy Świętej według Andrieja Rublowa. Ikona ta, zwana także Gościnnością Abrahama, oparta jest na historii biblijnej o wizycie u Abrahama trzech aniołów, przepowiadających narodziny jego upragnionego syna (Rdz 18,1–15). Nie ma tam przedstawienia Abrahama i Sary. Centralnymi postaciami są trzy anioły zasiadające wokół stołu, na którym stoi kielich. Za postaciami aniołów znajdują się ich atrybuty: dom, drzewo i skała.

 

 

Warsztaty są połączone z wykładami na temat historii i teologii ikony. Każdy uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia warsztatów III stopnia Pracowni Ikonograficznej DEESIS, a podczas mszy świętej kończącej rekolekcje ma miejsce uroczyste poświęcenie napisanych ikon.

WARSZTATY STACJONARNE
(37 spotkań odbywających się raz w tygodniu, w czwartki, w godz. 18.00-21.00)

Miejsce:
Pracownia Rozwoju Osobistego, Częstochowa, ul. Wolności 35 (budynek parafii Narodzenia Pańskiego, II piętro)

Termin warsztatów:
5 września 2019 – 25 czerwca 2020 r.
Warunkiem rozpoczęcia się warsztatów jest zebranie się grupy min. 8-osobowej.

Koszt: 2470 zł

W chwili zapisania się na warsztaty (lub podczas spotkania organizacyjnego) niezbędne jest wpłacenie wpisowego w wysokości 250 zł. Jest to wpłata pokrywająca wszystkie materiały potrzebne do uczestnictwa w warsztatach: materiały dydaktyczne i przybory malarskie (m.in. dwie deski, płótno, pędzle, komplet pigmentów, klej kostny, kreda szampańska).

 


Materiały do pobrania:

ULOTKA IKONY 2019 / 2020