22/09/2016

Warsztaty III stopnia

opis_trojcyswTrzeci stopień rekolekcji/warsztatów poświęcony jest napisaniu ikony Trójcy Świętej według Andrieja Rublowa. Ikona ta, zwana także Gościnnością Abrahama, oparta jest na historii biblijnej o wizycie u Abrahama trzech aniołów, przepowiadających narodziny jego upragnionego syna (Rdz 18,1–15). Nie ma tam przedstawienia Abrahama i Sary. Centralnymi postaciami są trzy anioły zasiadające wokół stołu, na którym stoi kielich. Za postaciami aniołów znajdują się ich atrybuty: dom, drzewo i skała.

 

 

Warsztaty są połączone z wykładami na temat historii i teologii ikony. Każdy uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia warsztatów III stopnia Pracowni Ikonograficznej DEESIS, a podczas mszy świętej kończącej rekolekcje ma miejsce uroczyste poświęcenie napisanych ikon.

Termin:
16-25.08.2019.

Miejsce:
Centrum Duchowości „Święta Puszcza”, Olsztyn k. Częstochowy, ul. Świętej Puszczy 6

Koszt:
pokój 2-osobowy: 1600 zł
lub
pokój 1-osobowy: 1950 zł

Cena obejmuje:
pobyt, wyżywienie, uczestnictwo w zajęciach, materiały dydaktyczne i przybory malarskie (m.in. dwie deski, płótno, pędzle, komplet pigmentów, klej kostny, kreda szampańska).

Zgłoszenia wraz z zadatkiem w wysokości 20% kwoty:
– 320 zł w pokoju 2 osobowym,
– 390 zł w pokoju jednoosobowym

UWAGA: Rezygnacja z udziału w warsztatach może nastąpić najpóźniej na 3 tygodnie przed dniem rozpoczęcia warsztatów. Po tym terminie zadatek nie będzie zwrócony.

Aby zgłosić się należy kliknąć na poniższy przycisk i postępować zgodnie z informacjami w formularzu.


Materiały do pobrania: ULOTKA IKONY 2018 / 2019