22/09/2016

Warsztaty I stopnia

Pierwszy stopień rekolekcji/warsztatów poświęcony jest napisaniu ikony Chrystusa. Wybieramy dwa najbardziej podstawowe przedstawienia: Pantokratora lub Mandylionu.

Warsztaty są zawsze połączone z wykładami na temat historii i teologii ikony. Każdy uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia warsztatów I stopnia Pracowni Ikonograficznej DEESIS, a podczas mszy świętej kończącej rekolekcje ma miejsce uroczyste poświęcenie napisanych ikon.

 


 

opis_pantokratorIkona PANTOKRATOR to jeden z najważniejszych obrazów w tradycji malarstwa bizantyjskiego. Jako Pantokrator Chrystus przedstawiony jest w pozycji stojącej lub siedzącej na tronie, z otwartym Pismem Świętym w lewej dłoni i uniesioną prawą dłonią w geście błogosławieństwa. Nazwa Pantokrator tłumaczy się jako: Wszechwładca.

 

I. WARSZTATY STACJONARNE
(15 spotkań odbywających się raz w tygodniu, w środy, w godz. 18.00-21.00)

Miejsce:
Pracownia Rozwoju Osobistego, Częstochowa, ul. Wolności 35 (budynek parafii Narodzenia Pańskiego, II piętro)

Termin warsztatów:
5 września – 12 grudnia 2018 r. (warunkiem rozpoczęcia się warsztatów jest zebranie się grupy min. 8-osobowej)

Koszt:
1150 zł (wpisowe 250 zł + koszt warsztatów 900 zł)

W chwili zapisania się na warsztaty (lub podczas spotkania organizacyjnego) niezbędne jest wpłacenie wpisowego w wysokości 250 zł. Jest to wpłata pokrywająca wszystkie materiały potrzebne do uczestnictwa w warsztatach: materiały dydaktyczne i przybory malarskie (m.in. dwie deski, płótno, pędzle, komplet pigmentów, klej kostny, kreda szampańska).

Następnie za uczestnictwo w warsztatach należy wpłacić 900 zł. Jest możliwość rozłożenia tej kwoty na 4 raty, płatne co miesiąc. W przypadku zapłaty całej kwoty z góry – zniżka w wysokości 50 zł.

Aby zgłosić się należy kliknąć na poniższy przycisk i postępować zgodnie z informacjami w formularzu.

 

II. WARSZTATY W DOMU REKOLEKCYJNYM „ŚWIĘTA PUSZCZA”

Termin:
14-21.07.2019.

Miejsce:
Centrum Duchowości „Święta Puszcza”, Olsztyn k. Częstochowy, ul. Świętej Puszczy 6

Koszt:
pokój 2-osobowy: 1250 zł
lub
pokój 1-osobowy: 1600 zł

Cena obejmuje:
pobyt, wyżywienie, uczestnictwo w zajęciach, materiały dydaktyczne i przybory malarskie (m.in. dwie deski, płótno, pędzle, komplet pigmentów, klej kostny, kreda szampańska).

Zgłoszenia wraz z zadatkiem w wysokości 20% kwoty:
– 250 zł w pokoju 2 osobowym,
– 320 zł w pokoju jednoosobowym

UWAGA: Rezygnacja z udziału w warsztatach może nastąpić najpóźniej na 3 tygodnie przed dniem rozpoczęcia warsztatów. Po tym terminie zadatek nie będzie zwrócony.

Aby zgłosić się należy kliknąć na poniższy przycisk i postępować zgodnie z informacjami w formularzu.

 

 

Posłuchaj o pisaniu ikon:


 


 

opis_mandylionMandylion przedstawia miłosierne oblicze Chrystusa wpisane w nimb krzyżowy, ukazane na białej chuście. Nazwa pojawia się w źródłach począwszy od XII w., a wywodzi się od późnogreckiego mandilion co oznacza: ręcznik, chusta.

Termin:
27.12.2018-01.01.2019.

Miejsce:
Centrum Duchowości „Święta Puszcza”, Olsztyn k. Częstochowy, ul. Świętej Puszczy 6

Koszt:
pokój 2-osobowy: 900 zł
lub
pokój 1-osobowy: 1200 zł

Cena obejmuje:
pobyt, wyżywienie, uczestnictwo w zajęciach, materiały dydaktyczne i przybory malarskie (m.in. dwie deski, płótno, pędzle, komplet pigmentów, klej kostny, kreda szampańska).

Zgłoszenia wraz z zadatkiem w wysokości 20% kwoty:
– 180 zł w pokoju 2-osobowym,
– 240 zł w pokoju 1-osobowym

UWAGA: Rezygnacja z udziału w warsztatach może nastąpić najpóźniej na 3 tygodnie przed dniem rozpoczęcia warsztatów. Po tym terminie zadatek nie będzie zwrócony.

Aby zgłosić się należy kliknąć na poniższy przycisk i postępować zgodnie z informacjami w formularzu.

 

 

 


Materiały do pobrania:

ULOTKA IKONY 2018 / 2019