22/09/2016

Warsztaty I stopnia

Pierwszy stopień rekolekcji/warsztatów poświęcony jest napisaniu ikony Chrystusa. Wybieramy dwa najbardziej podstawowe przedstawienia: Pantokratora lub Mandylionu.

Warsztaty są zawsze połączone z wykładami na temat historii i teologii ikony. Każdy uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia warsztatów I stopnia Pracowni Ikonograficznej DEESIS, a podczas Mszy Świętej kończącej rekolekcje ma miejsce uroczyste poświęcenie napisanych ikon.

 

Ikona PANTOKRATOR to jeden z najważniejszych obrazów w tradycji malarstwa bizantyjskiego. Jako Pantokrator Chrystus przedstawiony jest w pozycji stojącej lub siedzącej na tronie, z otwartym Pismem Świętym w lewej dłoni i uniesioną prawą dłonią w geście błogosławieństwa. Nazwa Pantokrator tłumaczy się jako: Wszechwładca.

 


 

opis_pantokrator

PANTOKRATOR

WARSZTATY W DOMU REKOLEKCYJNYM „ŚWIĘTA PUSZCZA”

Termin:
5 lipca 2024r. – 12 lipca 2024r. (7 dni)

Miejsce:
Centrum Duchowości „Święta Puszcza”, Olsztyn k. Częstochowy, ul. Świętej Puszczy 6

Koszt:
pokój 2-osobowy: 1900 zł
pokój 1-osobowy: 2300 zł

Cena obejmuje:
pobyt, wyżywienie, uczestnictwo w zajęciach, materiały dydaktyczne i przybory malarskie (m.in. dwie deski 25cmx35cm, płótno, pędzle, komplet pigmentów, klej kostny, kreda szampańska, szlagmetal). ). Koszt warsztatów może być zmieniony przy wyborze deski o większych wymiarach.

Prowadzący:
Ks. dr Tomasz Knop
dr Adam Rokowski
Monika Sawionek
Sylwia Perczak

UWAGA:
Gwarantem utrzymania miejsca na liście uczestników warsztatów jest wpłacenie zaliczki. Rezygnacja z udziału w warsztatach może nastąpić najpóźniej na 3 tygodnie przed dniem rozpoczęcia warsztatów. Po tym terminie zadatek nie będzie zwrócony.

 

Aby zgłosić się należy kliknąć na poniższy przycisk i postępować zgodnie z informacjami w formularzu.

 


Posłuchaj o pisaniu ikon:


 


 

Mandylion przedstawia miłosierne oblicze Chrystusa wpisane w nimb krzyżowy, ukazane na białej chuście. Nazwa pojawia się w źródłach począwszy od XII w., a wywodzi się od późnogreckiego mandilion co oznacza: ręcznik, chusta.

MANDYLION

 

 


Materiały do pobrania:

ULOTKA IKONY 2023 / 2024