22/09/2016

Warsztaty II stopnia

Drugi stopień rekolekcji/warsztatów poświęcony jest napisaniu ikony Maryjnej.
Warsztaty są połączone z wykładami na temat historii i teologii ikony. Każdy uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia warsztatów II stopnia Pracowni Ikonograficznej DEESIS, a podczas mszy świętej kończącej rekolekcje ma miejsce uroczyste poświęcenie napisanych ikon.
Proponujemy następujące ikony:

 


 

opis_hodegetriaHodegetria – tłumaczy się: Wskazująca Drogę. Jest to najstarszy i najbardziej rozpowszechniony typ ikonograficzny przedstawienia Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus na ręku.

 

Termin:
09-16.07.2020.

Miejsce:
Centrum Duchowości Święta Puszcza, Olsztyn k. Częstochowy, ul. Świętej Puszczy 6

Koszt:
pokój 2-osobowy: 1250 zł
lub
pokój 1-osobowy: 1600 zł

Cena obejmuje:
pobyt, wyżywienie, uczestnictwo w zajęciach, materiały dydaktyczne i przybory malarskie (m.in. dwie deski, płótno, pędzle, komplet pigmentów, klej kostny, kreda szampańska).

Zgłoszenia wraz z zadatkiem w wysokości 20% kwoty:
– 250 zł w pokoju 2-osobowym,
– 320 zł w pokoju 1-osobowym

UWAGA: Rezygnacja z udziału w warsztatach może nastąpić najpóźniej na 3 tygodnie przed dniem rozpoczęcia warsztatów. Po tym terminie zadatek nie będzie zwrócony.

UWAGA: Istnieje możliwość pisania ikony Chrystusa Pantokratora

Aby zgłosić się należy kliknąć na poniższy przycisk i postępować zgodnie z informacjami w formularzu.

 


 

Chrystus w studni

 

 

 

 

 

 


 

opis_eleusa

Eleusa – Miłosierdzia, Czułości. Przedstawia Matkę Boską pochylającą głowę, aby przytulić swój policzek do policzka Syna.

 

WARSZTATY STACJONARNE
(15 spotkań odbywających się raz w tygodniu, w środy lub w czwartki, w godz. 18.00-21.00)

Miejsce:
Pracownia Rozwoju Osobistego, Częstochowa, ul. Wolności 35 (budynek parafii Narodzenia Pańskiego, II piętro)

Termin warsztatów:
5 marca – 25 czerwca 2020 r. (warunkiem rozpoczęcia się warsztatów jest zebranie się grupy min. 8-osobowej)

Koszt:
1150 zł (wpisowe 250 zł + koszt warsztatów 900 zł)

W chwili zapisania się na warsztaty (lub podczas spotkania organizacyjnego) niezbędne jest wpłacenie wpisowego w wysokości 250 zł. Jest to wpłata pokrywająca wszystkie materiały potrzebne do uczestnictwa w warsztatach: materiały dydaktyczne i przybory malarskie (m.in. dwie deski, płótno, pędzle, komplet pigmentów, klej kostny, kreda szampańska).

Następnie za uczestnictwo w warsztatach należy wpłacić 900 zł. Jest możliwość rozłożenia tej kwoty na 4 raty, płatne co miesiąc. W przypadku zapłaty całej kwoty z góry – zniżka w wysokości 50 zł.

UWAGA: Istnieje możliwość pisania ikony Chrystusa Pantokratora

Aby zgłosić się należy kliknąć na poniższy przycisk i postępować zgodnie z informacjami w formularzu.

 


opis_mbznakIkona Matki Bożej Znak – jest to jedna z ikon typu Oranta. Przedstawia Matkę Bożą z wzniesionymi w geście modlitewnym dłońmi, z wyobrażeniem Jezusa Chrystusa jako dziecka na wysokości piersi.

 

 

 

 


Materiały do pobrania:

ULOTKA IKONY 2019 / 2020