22/09/2016

Warsztaty II stopnia

Drugi stopień rekolekcji/warsztatów poświęcony jest napisaniu ikony Maryjnej.
Warsztaty są połączone z wykładami na temat historii i teologii ikony. Każdy uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia warsztatów II stopnia Pracowni Ikonograficznej DEESIS, a podczas mszy świętej kończącej rekolekcje ma miejsce uroczyste poświęcenie napisanych ikon.
Proponujemy następujące ikony:

Hodegetria – tłumaczy się: Wskazująca Drogę. Jest to najstarszy i najbardziej rozpowszechniony typ ikonograficzny przedstawienia Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus na ręku.

 

opis_hodegetria

HODEGETRIA

WARSZTATY W DOMU REKOLEKCYJNYM „ŚWIĘTA PUSZCZA”

Termin:
16 – 23 lipca 2022

Miejsce:
Centrum Duchowości Święta Puszcza, Olsztyn k. Częstochowy, ul. Świętej Puszczy 6

Koszt:
pokój 2-osobowy: 1550 zł
lub
pokój 1-osobowy: 1900 zł

Cena obejmuje:
pobyt, wyżywienie, uczestnictwo w zajęciach, materiały dydaktyczne i przybory malarskie (m.in. dwie deski, płótno, pędzle, komplet pigmentów, klej kostny, kreda szampańska).

UWAGA: Rezygnacja z udziału w warsztatach może nastąpić najpóźniej na 3 tygodnie przed dniem rozpoczęcia warsztatów. Po tym terminie zadatek nie będzie zwrócony.

 


 

Chrystus w studni

 

 

 

 

 

 


 

opis_eleusa

Eleusa – Miłosierdzia, Czułości. Przedstawia Matkę Boską pochylającą głowę, aby przytulić swój policzek do policzka Syna.

 

ELEUSA

STACJONARNE WARSZTATY

Termin:
3 marca – 30 czerwca 2022

Miejsce:
Pracownia Rozwoju Osobistego, Częstochowa, ul. Wolności 35 (budynek parafii Narodzenia Pańskiego, II piętro)

Koszt: 1330 zł

Cena obejmuje:
pobyt, wyżywienie, uczestnictwo w zajęciach, materiały dydaktyczne i przybory malarskie (m.in. dwie deski, płótno, pędzle, komplet pigmentów, klej kostny, kreda szampańska).

UWAGA: Rezygnacja z udziału w warsztatach może nastąpić najpóźniej na 3 tygodnie przed dniem rozpoczęcia warsztatów. Po tym terminie zadatek nie będzie zwrócony.

 


opis_mbznak

Ikona Matki Bożej Znak – jest to jedna z ikon typu Oranta. Przedstawia Matkę Bożą z wzniesionymi w geście modlitewnym dłońmi, z wyobrażeniem Jezusa Chrystusa jako dziecka na wysokości piersi.

 

 

 

 

 

 


Aby zgłosić się należy kliknąć na poniższy przycisk i postępować zgodnie z informacjami w formularzu.


Materiały do pobrania:

ULOTKA IKONY 2021 / 2022