27/09/2016

Warsztaty IV stopnia

opis_przemienienieCzwarty stopień rekolekcji/warsztatów poświęcony jest napisaniu ikony Przemienienia Pańskiego.
Ikona ta jest zaliczana do kanonu dwunastu ikon świątecznych – odpowiednio do dwunastu wielkich uroczystości Kościoła Bizantyjskiego. Przemienienie Jezusa nastąpiło w drodze do Jerozolimy 40 dni przed ukrzyżowaniem, a jego świadkami byli apostołowie: Piotr Jakub i Jan.
W górnej części ikony przedstawiony jest Chrystus w białych, rozświetlonych blaskiem szatach, z promiennym obliczem. Obok Niego, po prawej i lewej stronie, Mojżesz i Eliasz. W dolnej części ikony ukazani są Piotr, Jakub i Jan.

 

Warsztaty są połączone z wykładami na temat historii i teologii ikony. Każdy uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia warsztatów IV stopnia Pracowni Ikonograficznej DEESIS, a podczas mszy świętej kończącej rekolekcje ma miejsce uroczyste poświęcenie napisanych ikon.

Termin:
23-31.08.2020.

Miejsce:
Centrum Duchowości Święta Puszcza, Olsztyn k. Częstochowy, ul. Świętej Puszczy 6

Koszt:
pokój 2-osobowy: 1600 zł
lub
pokój 1-osobowy: 1950 zł

Cena obejmuje:
pobyt, wyżywienie, uczestnictwo w zajęciach, materiały dydaktyczne i przybory malarskie (m.in. dwie deski, płótno, pędzle, komplet pigmentów, klej kostny, kreda szampańska).

UWAGA: Rezygnacja z udziału w warsztatach może nastąpić najpóźniej na 3 tygodnie przed dniem rozpoczęcia warsztatów. Po tym terminie zadatek nie będzie zwrócony.

UWAGA: Istnieje możliwość pisania ikony Trójcy Rublowa.

Aby zgłosić się należy kliknąć na poniższy przycisk i postępować zgodnie z informacjami w formularzu.

 


Materiały do pobrania:

ULOTKA IKONY 2019 / 2020