27/09/2016

Warsztaty IV stopnia

Czwarty stopień rekolekcji/warsztatów poświęcony jest napisaniu ikony Przemienienia Pańskiego.
Ikona ta jest zaliczana do kanonu dwunastu ikon świątecznych – odpowiednio do dwunastu wielkich uroczystości Kościoła Bizantyjskiego. Przemienienie Jezusa nastąpiło w drodze do Jerozolimy 40 dni przed ukrzyżowaniem, a jego świadkami byli apostołowie: Piotr Jakub i Jan.
W górnej części ikony przedstawiony jest Chrystus w białych, rozświetlonych blaskiem szatach, z promiennym obliczem. Obok Niego, po prawej i lewej stronie, Mojżesz i Eliasz. W dolnej części ikony ukazani są Piotr, Jakub i Jan.
 

 


opis_przemienienieWARSZTATY I REKOLEKCJE PISANIA IKON
PRZEMIENIENIE PAŃSKIE

Termin:
24 lipca – 2 sierpnia 2022.

Miejsce:

Centrum Duchowości Święta Puszcza, Olsztyn k. Częstochowy, ul. Świętej Puszczy 6

Koszt:
pokój 2-osobowy: 1950 zł
lub
pokój 1-osobowy: 2300 zł

Cena obejmuje: pobyt, wyżywienie, uczestnictwo w zajęciach, materiały dydaktyczne i przybory malarskie (m.in. dużą deskę, pędzle, komplet pigmentów, klej kostny, kreda szampańska).

Prowadzący:
Ks. dr Tomasz Knop
Monika Sawionek
Sylwia Perczak

UWAGA:
Gwarantem utrzymania miejsca na liście uczestników warsztatów jest wpłacenie zaliczki. Rezygnacja z udziału w warsztatach może nastąpić najpóźniej na 3 tygodnie przed dniem rozpoczęcia warsztatów. Po tym terminie zadatek nie będzie zwrócony.


Aby zgłosić się należy kliknąć na poniższy przycisk i postępować zgodnie z informacjami w formularzu.


 

Materiały do pobrania:

ULOTKA IKONY 2021 / 2022