29/09/2017

Rekolekcje dla dzieci

POWRÓT DO GŁÓWNEJ GALERII

Owoce Rekolekcji Pisania Ikon w Olsztynie – przeniesione na rekolekcje z dziećmi do Nowego Kawkowa (Dom Rekolekcyjny ,,Zacheusz”) – temat przewodni Ojciec Albert Chmielowski. Prace dzieci zainspirowane przeżyciami duchowymi i praktycznymi uczestniczki Anity z Rekolekcji w Olsztynie oraz pasją do tworzenia wizerunku Chrystusa.